TEAM - Tecnoesis 2017

Dr. Rajat Gupta
Chief Patron
Director,NIT Silchar

Prof. M.A Ahmed
Patron
Dean-Students Welfare ,NIT Silchar

Dev Manas

Bhawani Sharma

Shubham Tiwari

Apurva Roy

Naveen Verma

Aniket Raj

Vaibhav Khatri

Ronit Kumar
Marketing Head

Shubham Paul
Publicity Head

Vaibhav Tayal
Technical Head

Mukul Amrohi
Spark Head

Ayush Prakash
Web Developer

Bharath Naik.V
Web Developer

Abhinav Asthana
Web Developer

Prabhudatta Kar
App Developer

Anindita Roy

Jagriti Bora

Mayukh Paul

Samim